Voorlichting
 
Wat?
 
 • De productie optimaliseren op het vlak van de kwaliteit, de uniformiteit en het-op-tijdschema telen.


 • De teeltrisico’s minimaliseren door zowel preventief als curatief schade of uitval te beperken door de gepaste ingrepen.


 • De introductie en de opvolging van nieuwe teelten en nieuwe teelttechnieken.


 • Projectbegeleiding bij het aanleggen van proeven om nieuwe technieken uit te testen.


 • Medewerking bij het introduceren van geïntegreerde biologische bestrijding.
 
Hoe?
 

De bedrijfsvoorlichting en advisering wordt onder de vorm van regelmatige bedrijfsbezoeken uitgevoerd, die in onderling overleg worden vastgelegd.

 • De teelten worden eerst gecontroleerd op hun uitzicht.
 • Er worden ter plaatse metingen uitgevoerd.
 • Indien nodig, worden stalen meegenomen voor verdere analyse
 • Na deze controle ter plaatse worden adviezen verstrekt omtrent:
  • de bemesting
  • de gewasbescherming
  • de teelttechniek
  • het klimaat
  • de teeltplanning.
 • De adviezen worden genoteerd in een verslag.

Voor analyses wordt samengewerkt met laboratoria in binnen- en buitenland.

GrowInfo bvba beschikt in eigen beheer over een plantenkliniek om snel en exact schimmelziekten en aaltjes (nematoden) te isoleren en te bepalen.

Aansluitend op de resultaten van de analyses wordt een voor het bedrijf aangepast advies verstrekt.

Klik hier om de verklaring van de analysebepalingen te lezen.

 
Website by I4U.media - © 2006