Curriculum Vitae: Guy De Prest
 
  Als 18 jarige wilde ik landbouwkundig ingenieur worden. Ik had vooral interesse in tuinbouw.
Het zat wel degelijk in de genen, een oom van mijn vader was laurierteler.

Na mijn studies voor landbouwkundig ingenieur met specialisatie tuinbouw en een aanvullende specialisatie plantenbescherming kreeg ik mijn eerste ervaringen in de tuinbouw als wetenschappelijk onderzoeker aan de Gentse Universiteit.

In het Centrum voor de Studie van de Sierplantenteelt verrichtte ik 7 jaar onderzoek naar het ontstaan, de verspreiding en de bestrijding van plantenziekten in de sierteelt.

Hierdoor weet ik goed hoe de schimmels het best te bestrijden zijn.

Naast het onderzoek bepaalde ik schimmelparasieten op zieke planten die binnengebracht werden door tuinders en voorlichters. Op deze manier kwam ik veelvuldig in contact met de sierteeltsector.

Ik kreeg interesse in de voorlichting en nam een nieuwe job aan in 1989 als voorlichter in het adviesbureau Teeltinfo n.v.
In 1990 startte ik een plantenkliniek op.

Meer dan 20 jaar stel ik diagnosen om schimmelparasieten te bepalen uit zieke planten, nu in onze eigen plantenkliniek. De combinatie voorlichter-onderzoeker geeft me de kans om hierdoor sneller te reageren op problemen in de sierteelt.

Sinds begin 2004 ben ik actief als zaakvoerder van GrowInfo bvba.

Klik hier om terug te keren

 
Website by I4U.media - © 2006